BE OM OFFERT >>

Skånes företag ska få handfast hjälp att utvecklas

Pressmeddelande oktober 2021

I det nya EU-projektet ReLoad Skåne går man från ord till konkret handling. 300 ledare för småföretag ska få handfast hjälp, kopplat till sin vardag, för att utveckla verksamheten och skapa jobb till sig själva och andra.

Det snackas mycket om hållbarhet, digitalisering och innovation i samhället. Många företagare undrar nog vilken konkret nytta man som företag har av allt snack. ReLoad Skåne har svaren.

– Mycket av det som diskuteras på detta område är teoretiskt, vi tycker det behöver göras något mer konkret för Skånes småföretagare. Inte bara för att hantera framtida krav, utan även att komma fram till hur ens företagande kan bli enklare, tryggare och lönsammare i samklang med digitaliserings- och hållbarhetsutvecklingen i samhället, säger Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund (bilden ovan).

Det är här ReLoad Skåne kommer in i bilden. Som företagare behöver man ibland hjälp med att lyfta fokus från här och nu. Någon att bolla tankar med om nuläge och framtid, någon som hjälper till att strukturera och planera för att frigöra mer tid och energi.

Projektet ska under två år ge småföretagare i Skåne möjlighet att bygga företaget starkare inför framtiden så att de kan överleva långsiktigt med god lönsamhet och skapa jobb till sig själva och andra.

– Faktum är att världen förändras, vare sig man vill det eller inte, säger Sara Hellberg, projektansvarig. Kunderna får nya behov och kraven ökar från myndigheterna. Kanske måste företagen bli mer hållbara, hitta nya arbetssätt för att öka lönsamheten eller nya produkter, tjänster och marknader för att överleva.

Grunden är att det skapas möjligheter till nya affärer för den som hänger med i utvecklingen och är villig till utveckling.

ReLoad Skåne skiljer sig från Affärskompetens övriga projekt genom att rikta sig speciellt till företagsledare samt fokusera på affärsutveckling och coaching.

Varje företagsledare som deltar i projektet får hjälp med en kartläggning av företagets behov tillsammans med en företagscoach. Sedan skapas en hanterbar handlingsplan som följs upp efter hand. Företagaren kan också få expertstöd inom hållbarhet, digitalisering och innovation.

Dessutom erbjuds korta, konkreta kurser på hel- eller halvdagar i ämnen som många företagare efterfrågar och som utgår från de behov som visas i kartläggningen.

Satsningen är möjlig tack vare medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Småföretagarnas Riksförbund och i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Projektägare är Affärskompetens Sverige. Företagen betalar endast en mindre, avdragsgill avgift för att delta i projektet.

Affärskompetens Sverige är en ideell förening som arbetar med liknande projekt i olika delar av landet med mycket gott resultat.

Småföretagarnas Riksförbund (SFR) representerar över 30 000 småföretag i Sverige och cirka 2000 i Skåne.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har lång erfarenhet av att arbeta med företag på landsbygder och bidra till en grön omställning.