BE OM OFFERT >>

PLATSUTVECKLING

En plats att längta till

Platsen är viktig för framgång. Antingen det är en handelsplats, ett kontor, en destination, ett bostadsområde, en skola eller en upplevelseattraktion. Under åren har många av mina uppdrag handlat om att ta fram strategier och kommunicera de mjuka värdena för olika platser. Mjuka värden talar till hjärtat och får dig att välja platser du mår bra av att vara på.

Platsutveckling kan innehålla många delar, både visuellt och verbalt. Låt oss träffas digitalt eller IRL och prata vidare.

Slakthusområdet: Ett nytt område för nyskapande och innovationer

På uppdrag av Maryland AB har jag skrivit copytexter till en annons för företaget Areim, som nu utvecklar det gamla Slakthusområdet i Uppsala till en stor grön oas av kreativitet och hållbarhet.

Annonsen publicerad i Uppsala kommuns tabloidbilaga för Almedalsveckan 2023.


Stiftelsen Österbybruks Herrgård

Österbybruk är ett av Nordupplands Vallonbruk, med upplevelser i historisk miljö, utställningar, evenemang, guidningar och museer. Här kan du se världens enda vallonsmedja som fortfarande är i drift.
VISION: Ett angeläget besöksmål i tiden där alla vill vara.

UPPDRAG: Apostel har processlett ett visionsarbete med styrelsen för Stiftelsen Österbybruks herrgård samt tagit fram en grafisk profilmanual som steg för steg implementeras. Apostel har även producerat trycksaker och annonser enligt den nya manualen. Arbetet pågår med att skapa en hållbar och kraftfull varumärkesplattform.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Österbybruks herrgård
Grafisk profil, layout och copy: Mia Ulin

Metod arkitekter - Vilja vara här

Metod arkitekter arbetar med ett helhetstänk och flera dimensioner. De skapar byggnader man vill vara i, trivs och beundrar. Bostäder, kommersiella fastigheter, skolor, idrottsarenor... Metod arkitekter finns i både Uppsala och Stockholm.

Apostel agerar även underkonsult till Metod för olika uppdrag inom konceptutveckling och konceptgestaltning.

UPPDRAG: Kommunikationsplattform, grafisk profilmanual, annonskampanjer, visionsarbete.
Uppdragsgivare: Metod Arkitekter
Konceptidé, copywriting, payoff, PR: Mia Ulin
Grafiskt koncept, grafisk form, layout, produktion: Odette Lager

  • Content 
  • Storytelling
  • Koncept

Morgondagens Manillaskola

Manillaskolan är den skola i Sverige som har längst erfarenhet av att bedriva undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Tidigare låg Manillaskolan på Djurgården men sedan 2012, efter många års planerande, är Manillaskolans nya plats på Campus Konradsberg, Kungsholmen.

Inför Manillaskolans flytt fick jag i uppdrag att skapa ett koncept och ett inspirerande bildspel. Det var ett fantastiskt givande arbete där jag fick nöjet att vara på Manillaskolan och träffa både elever och lärare flera gånger.

UPPDRAG: Bildspel för presentation
Uppdragsgivare: Metod Arkitekter
Konceptidé, manus, texter, bildretusch, PPT-presentation: Mia Ulin i nära samarbete med Metod Arkitekter, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Manillaskolan.
Foto: Metod Arkitekter

  • Storytelling

Mälardalsrådet - En framtidsmagnet för hjärnkraften

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Mälardalsrådet gör flera gånger per år olika konferensturnéer i Mälardalen. Temat för den här turnén var hur Stockholm-Mälarregionen blir en attraktiv plats för den så viktiga högutbildade arbetskraften. I konceptet ingick en liten ask med så kallad kylskåpspoesi, dvs magneter med "regionförstoringsord". Det blev även en kreativ övning i pausen.

UPPDRAG: Inbjudan, konferensmaterial, broschyr i två språkversioner
Uppdragsgivare: Mälardalsrådet
Konceptidé, copywriting, payoff: Mia Ulin
Grafisk konceptidé, grafisk form, produktion: Odette Lager
Foto: Bildbyråer

Christian von Koenigsegg sommarpratar 2022.

Mälartinget - Där olika människor möts skapas nya idéer

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation som arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar region som är attraktiv att leva och verka i.

Varje år går det stora Mälartinget av stapeln i någon av medlemskommunerna. Temat det här året var storytelling baserat på Mälarregionens värdeord internationellt, rörligt och innovativt vilket översattes till "Där olika människor möts skapas nya idéer"..

UPPDRAG: Anslag, presentation, film, konferensbok, inspirationsföredrag
Uppdragsgivare: Mälardalsrådet
Konceptidé, copywriting, payoff: Mia Ulin
Grafisk konceptidé, grafisk form, produktion: Odette Lager
Projektledning: Möteskraft
Film: Phosworks

  • Storytelling 
  • Politik
  • Regionutveckling