BE OM OFFERT >>

Referenser

Exempel på uppdrag jag gjort. Jag hoppas det kan ge dig inspiration för hur jag kan hjälpa dig nå dina mål.

Content och texter

Att skapa intressant och relevant innehåll stärker relationen med dina kunder och skapar affärer.

Koncept och idé

Konceptet är den bärande idén, temat som bär ett budskap och väcker rätt associationer. 

Platsutveckling

Strategier och kommunikation som talar till hjärtat och får dig att välja platser du mår bra av att vara på.

Besöksnäring

Marknadsföra och skapa fler intäkter till besöksnäringens aktörer på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

Mjölkpaket

Konceptet är den bärande idén, temat som bär ett budskap och väcker rätt associationer. 

Affärskompetens

Exempel på små men viktiga åtgärder som kan göras i en mindre verksamhet för att nå stora resultat.

Film

Idé, manus och dramaturgi. Utifrån  budget hjälper jag och mina partners dig till färdig film.