BE OM OFFERT >>

Nationell satsning ska lyfta småföretagen

– Äntligen får företag i hela Sverige samma möjlighet till kompetensutveckling!

Pressmeddelande november 2021

I ett nytt nationellt projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), erbjuds alla Sveriges småföretag ett rejält kompetenslyft till en låg kostnad enligt Affärskompetens Sveriges koncept företagsutveckling på riktigt.

Enligt en färsk rapport från medlemsorganisationen Företagarna anser 43% av de tillfrågade företagen att befintlig personal med rätt kompetensutveckling skulle kunna ta sig an arbetsuppgifter där företagen har rekryteringsbehov.

Kopplat till dessa frågor har Affärskompetens Sverige i samarbete med Företagarna beviljats finansiering för en nationell satsning.

Projektet Effekt utgår från Affärskompetens metod där både företagsledare och anställda får gå korta konkreta kurser utifrån de behov företaget har. Företagsledaren får dessutom träffa en företagscoach för att bolla och diskutera företagets utveckling. De flesta kurser och möten sker digitalt, men då och då anordnas även större föreläsningar på olika platser i Sverige.

Affärskompetens Sverige har sedan 2016 drivit flera liknande projekt med mycket goda resultat för närmare ettusen företag. De deltagande företagen är från olika branscher som till exempel bilmekaniker, byggfirmor, brunnsborrare, redovisningsbyråer och matentreprenörer. Många av dessa företag har haft svårt att hitta rätt i den snåriga världen av företagsstöd.

Framgången bygger på ett nära samarbete med företagarföreningar, kommunernas näringslivschefer och olika företagsfrämjare. Dessutom en genuin förståelse för småföretagens villkor och verklighet och att möta företagen där de befinner sig.

Projekttid är 1 november 2021 till 28 februari 2023.