BE OM OFFERT >>

– Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill.

Av Mia Ulin

Pär Johansson från Glada Hudik-teatern är en föreläsare som bjuder på både eftertanke och skratt. Efteråt är inte ett öga torrt.

– Jag jobbar inte med människor för att jag tycker synd om dem, jag jobbar med människor för att jag tror på dem. Då kan jag ställa krav och hjälpa dem utvecklas, säger Pär. Att säga rätt saker kan vem som helst göra, men att göra rätt saker är det som gör skillnad.

Glada Hudik-teatern är Hudiksvalls kommuns starkaste varumärke och en kommunal verksamhet. Pär startade Glada Hudik-teatern 1996 år genom att ljuga. När chefen var borta på kurs passade Pär på att få igenom sin idé genom att lura arbetsgruppen att chefen redan gett sitt godkännande och att den första pjäsen skulle heta ”Tomtar på rymmen”.

– Du måste vara modig och inte bara vänta på rätt tillfälle! Det rätta tillfället kommer kanske aldrig.

Kommunala verksamheter är experter på att sitta i arbetsgrupper som aldrig kan ta beslut, menar Pär. Pärs analys är att en arbetsgrupp ofta består av olika människotyper: Ugglorna som alltid sitter på rad och aldrig säger något. Tigrarna som morrar men som inte är så farliga. Och så mulåsnorna, de i gruppen som arbetar för att allt skall vara som det alltid har varit och inte vill förändra eller förbättra men som påverkar andra i gruppen att också motarbeta förändring. För att utvecklas och hitta nya lösningar krävs nya infallsvinklar och en vilja att testa nya grepp. Så mulåsnorna ska bort så fort som möjligt, menar Pär.

– Framgång har ingenting med tur att göra. Framgång skapas av hårt arbete, rätt kompetens och människor som vill.

Pär menar att det finns många människor i utanförskap och att vi måste börja agera nu. Alla kan inte lära sig samma saker, det går inte.

– Jag tror man måste hitta ett nytt sätt att integrera människor i samhället, och min lösning är att man tillåter alla jobb, även de enkla. Jag tror att det är bättre att man är kung på att klippa en gräsmatta än på ingenting alls.

Per anser att man borde ha hälften så stora barngrupper på förskolan, att tid är det som ger barnen en känsla av tillhörighet. Det är också föräldrarna som ska uppfostra sina barn, inte skolan.

– När man går i skolan är det viktigt att man får känna sig trygg, får utvecklas och känna sig duktig.

Pär tror på det empatiska ledarskapet, där man visar känslor. Det ledarskap som är inkännande når in långsiktigt och skapar medarbetare som vill dra åt samma håll.

– Är du i en situation där du inte känner att du kommer till din rätt ska du inte vara där. När du är ärlig mot dig själv får du ett bättre liv.