BE OM OFFERT >>
Hållbarhetskommunikation

Skillnaden på att ligga steget före och att vara hack i häl

Är du pionjär och profilerar verksamheten genom ditt hållbarhetsarbete? Har du ställt om produktionen, arbetar cirkulärt och med ett hållbart ledarskap? När nya direktiv kommer och kundernas krav ökar, är detta viktigt för att finnas kvar på marknaden över huvud taget. Du vill inte märka hur konkurrenterna springer förbi när du själv står kvar vid startlinjen.

Många tänker på ekologi när man talar om hållbarhet, men både ekologi, ekonomi och social hållbarhet måste samverka för att skapa en långsiktigt lönsam verksamhet. Utifrån de globala målen kan du påverka prissättning, ledarskap, marknadsföring, public relations, arbetsmiljö, rekrytering, motivation, produktutveckling och många fler frågor som påverkar ditt företags möjligheter till framgång och planetens möjlighet till överlevnad.

Hur kommunicerar du ditt hållbarhetsarbete?

Att berätta om sitt hållbarhetsarbete för kunder, leverantörer och medarbetare är viktigt, men svårt. Det är lätt att hamna i fallgropar som ger motsatt effekt. Med utgångspunkt från era hållbarhetsstrategier, lyfter jag fram den fakta som är relevant för målgruppen på ett trovärdigt och transparent sätt. Skapar innehåll, koncept och storytelling med kunskap om och känsla för vad man kan, får och bör säga. Som grund har jag många års erfarenhet från transparent kommunikation i stora organisationer, utbildning i hållbar affärsutveckling och kommunikation samt kunskap om de globala målens alla aspekter.

Kontakta mig för ett första möte!