BE OM OFFERT >>
AGENDA 2030

Leave No One Behind

Så här tänker Apostel för allas och planetens överlevnad

Alla verksamheter måste arbeta långsiktigt hållbart för att leva upp till samhällets och marknadens förväntningar, samt för bidra till vår egen och planetens överlevnad. Apostel vill tänka hållbart i alla dimensioner och låta det genomsyra hela verksamheten.

En vanlig aspekt på hållbarhet är att all verksamhet ska vila stadigt på tre principer med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i balans. Tar man bort ett av dessa tre ben faller hela verksamheten. Detta är en grundförutsättning för att existera.

Apostel är certifierad enligt modellen 5Vtill5P för hållbar affärsutveckling. 2022 genom förde jag även en YH-utbildning ”Hållbar affärsutveckling stärker varumärket”. Utbildningen vilar på modellen 5Vtill5P där hållbarhet är som en självklar del i hela affärsplanen, från början.

Man kan tycka det är enkelt att rädda planeten: Sluta med allt som är miljöfarligt. Men det finns många aspekter viktiga att väga in. Slutar vi helt att resa, drar vi till exempel undan försörjningen för miljontals människor. Så vi måste arbeta både smart, nytänkande och hållbart för att lyckas.

GLOBALA MÅLEN

Apostels prioriterade mål

Grundförutsättningarna är naturligtvis alla människors lika värde, fred på jorden och en frisk planet. Men det är bra att försöka tänka lite extra på de mål där man har störst engagemang och mest möjlighet att påverka. Dessa områden vill jag och mitt företagande fokusera på:

MÅL 1: Ingen fattigdom. Apostel vill medverka till att alla människor är fria, har makt över sin tillvaro och kan leva ett värdigt liv.

MÅL 5: Jämställdhet för alla flickor och kvinnor överallt, alltid. Tillsammans med goda, ödmjuka, omtänksamma män.

MÅL 8: Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta gynnar innovation och entreprenörskap som inkluderar hela samhället och är en positiv kraft för hela planeten.

MÅL 16: Fredliga och inkluderande samhällen. ”Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den.”
Tage Danielsson.

Vad gör då Apostel?

Det är lätt att berätta och beskriva vad man vill göra och borde göra. Men vad GÖR man verkligen enligt sina prioriterade mål? Vissa av dessa arbeten är ännu inte publika, och pågår i det tysta. Uppdateras så snart vi kan.

MÅL 1: Apostel engagerar sig i utvecklingen i Indien, världens mest folkrika nation. Indien har haft en fantastiskt utveckling, men har också stora ekonomiska klyftor. Genom arbete med företagsutveckling och entreprenörskap i Indien vill Apostel bidra till att fler människor får försörjning.

MÅL 5: Apostel och våra samarbetspartners vill som företagsledande kvinnor vara goda förebilder. Vi vill verka för reklam och kommunikation som alltid tänker ett steg längre avseende att bryta stereotypa könsnormer. Vi vill också arbeta med företagsutveckling med fokus på att fler kvinnor i alla delar av världen startar och utvecklar företag som blir en väg till självständighet, stolthet och trygghet. 

MÅL 8: Som företagare med anställda är det en självklarhet att försöka erbjuda så bra arbetsvillkor som möjligt. Vi tror på att alla har rätt att vara stolta över dem de är, oavsett hur du ser ut, vad du tror på, var du kommer ifrån och vem du älskar.

MÅL 16: Kommunikation har makt att påverka. Innehållet i medier kan sprida hot och hat, skapa stress, känslor av otillräcklighet och polarisering. Genom att alltid sträva efter att skapa kärleksfull kommunikation vill vi medverka till vänlighet, vänskap och harmoni som bidrar till ökad förståelse, öppenhet och nyfikenhet.

Vårt största engagemang

Uppsala:2030 är mötesplatsen där du får stenkoll på hållbarhet och säkerställer att din verksamhet ligger i framkant.

Deltagarna får kunskap, inspiration och löser problem tillsammans med Uppsalas näringsliv, akademi och samhälle. Du kan delta fysiskt eller digitalt. Apostel är engagerad i Uppsala:2030, som baseras på affärsmodellen 5Vtill5P.