BE OM OFFERT >>

CV Mia Ulin, relationsskapande kommunikatör

Arbete

Kommunikationsansvarig, Affärskompetens Sverige 2017 – 2022. Affärskompetens erbjuder småföretagare i Sverige ett brett utbud av korta och konkreta kurser till konkurrenskraftigt pris. Finansieras av Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Tillväxtverket.

Mellan 2017 och 2022 ansvarade jag för för direktkommunikation, web content, kampanjer, sociala medier, storytelling, filmmanus, varumärke, ny grafisk profil (2020) och grafisk produktion. Även kravframställning till IT-leverantör.

Dokumentär, Affärskompetens Norduppland 17 min >>

Trailer Affärskompetens Norduppland 1 min 20 sek >>

Chefredaktör för magasin och webbportal, Turistkraft AB 2015 - 2017. Magasinet och webbportalen What's On Uppsala riktade sig till besökare i Uppsala och Uppland med syfte att ge inspiration att boka, betala, äta, bo, uppleva och shoppa. Dessutom bidra till att stärka varumärket Uppsala för besökare, bofasta, studenter och nyetableringar samt skapa gemenskap och stolthet mellan besöksnäringens aktörer. Innehåll både på svenska och engelska. Fyra nummer per år 30.000 ex per nummer. Jag drev verksamheten, ansvarade för allt redaktionellt och kommersiellt innehåll, annonsförsäljning, kundvård, nätverksträffar, distribution, upphandling av formgivning, tryck och original. Verksamheten såldes 2016.

Frilansande marknadskommunikatör, Apostel kommunikation Uppsala, 2002 - 2015. Erbjuder företag och organisationer konsultstöd inom marknadskommunikation och varumärkesutveckling genom strategier, copywriting, content creation, UX writing, konceptutveckling, storytelling och manus. Uppdragsgivare främst inom mat & dryck, byggande, lokaler, bostad, upplevelser, platser och destinationer samt småföretagande och besöksnäring. Under många år skrev jag texter för Arla.se och baksidan på mjölkpaketen. Har även haft uppdrag för kommuner, statliga verk, regioner och länsstyrelser. Under fem år i gemensamt bolag, Ulin&Lager, med Odette Lager.

Marknadskommunikatör, Intra kommunikation Uppsala och Stockholm, 1995 - 2002. Content creation arla.se, friggs.se, semper.se och flera andra webbsatsningar i Arla-koncernen. Projektledare för webb. Produktionsledare för print. Min bästa skola!

 Verksamhetschef deltid på Vasaborgen Uppsala slott, slottsruin från 1500-talet med visningar, vigslar, museum samt evenemang 2008 –

Utbildning

Hållbar affärsutveckling bygger ett starkare varumärke. Folkuniversitetet, distans.
April till oktober 2022. Framtagen för dem som, parallellt med arbete i privat eller offentlig sektor, strategiskt vill stärka varumärket genom hållbarhetsarbete. 40 Yh-poäng

Att tänka och skriva reklam, Berghs School of Communications 1997 - 1998. Distansutbildning i kreativt skrivande och målgruppsanpassad kommunikation, koncept- och idéutveckling samt träning i att skriva så att andra vill läsa och insikter om hur språket bidrar till effektiv kommunikation.

 Dramaturgi och berättarteknik steg 1 och 2 – Plotpoint One, Stockholm 1998. Helgkurser med Ola Olsson och Pelle Berglund med syfte att skriva manus för filmer och berättelser.

 Grafiska Institutets projektledarlinje, Stockholms universitet 1993 - 1995. Diplomerad från Grafiska Institutet (DGI) skall som projekt- eller produktionsledare kunna axla ansvaret att vara spindeln i nätet som kan förstå, tala med och samordna alla involverade vid skapandet av kommunikation. Förståelse för och insikter i hur och varför kommunikation fungerar, hur produktion bör planeras, organiseras och ledas samt utifrån vilka etiska, juridiska, ekonomiska och tekniska förutsättningar och begränsningar arbetet skall bedrivas.

Kommunikation och media, Grafiskt utbildningscenter Uppsala 1992 – 1993. Eftergymnasial medieutbildning inom grafisk design och produktion, foto, radio och tv. Produktion av flera kortare filmer, varav en på uppdrag av skola. Kommunikationsstrategier och journalistik.

Teater- och filmlinje, Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg 1983 – 1985
Högskoleförberedande utbildning inom teater och filmproduktion. Dramaturgi, berättarteknik, filmning, klippning, scenografi, skådespeleri.

Övrigt

Sedan 2008 hyresgäst hos SFV i ruinerna på Uppsala slott. Mycket intresserad av kulturbyggnader, besöksnäring och platsutveckling.

Diplomerad styrelseledamot genom Styrelseakademins utbildning.

Tidigare styrelseledamot i Stiftelsen Österbybruks herrgård, Företagarna Uppsala, Företagarna Mälardalen, Slow Food Uppsala med flera förtroendeuppdrag.