BE OM OFFERT >>

BESÖKSNÄRING

Välkommen till oss

Besökare som kommer som turister eller affärsresenärer skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.

Besöksnäringen är en viktig motor för infrastruktur, inflyttning och företagsetablering, vilket ger alla större möjligheter till ett gott liv. Under årens lopp har jag åtagit mig och initierat olika uppdrag som alla har som syfte att öka antalet besökare, öka kvaliteten på deras upplevelser och skapa fler intäkter till besöksnäringens aktörer på ett långsiktigt och hållbart sätt. Här är några exempel.

Hotell Stella - Din trivsel är vår glädje

Hotell Stella är ett litet, personligt hotell alldeles vid Observatorieparken i Uppsala. '

Webben är byggd i Umbraco CMS med koppling till Basetool databasplattform.

Koncept, payoff, fotoregi, texter och webb: Mia Ulin
Grafisk profil, bildpolicy och webbdesign: 
Odette Lager
Foto:
Johannes Rousseau

  • Content 
  • Upplevelser 
  • Koncept

What's On Uppsala - We love to share

Magasinet What's On Uppsala riktar sig till besökare i Uppsala och Uppland med olika teman i varje nummer.

Content marketing
Syftet med magasinet var att ge inspiration till turister att äta uppleva och shoppa, att lyfta olika entreprenörer, besöksmål, företeelser och platser samt att kapa gemenskap och stolthet mellan besöksnäringens aktörer. Magasinet ville också bidra till att stärka varumärket Uppsala.

Pekmedium
Magasinet var ett pekmedium som hänvisade till besöksportalen whatsonuppsala.se.
Uppdragsgivare: Turistkraft AB
Chefredaktör: Mia Ulin

Skribenter: Mia Ulin, Joel Grönberg, Johanna Hansson, Mimmi Westerlund och Sofia Elfwendahl.
Logotype, grafisk design och produktion: Odette Lager
Foto: Johannes Rousseau, Niklas Almesjö , Kalbar, Ana Vera Burin Batarra, Mia Ulin m.fl.

What's On Uppsala överläts till annan aktör, men är nu nedlagd.

  • Magasin 
  • Turism 
  • Pekmedium
Christian von Koenigsegg sommarpratar 2022.

Sveriges mest kärleksfulla destination

Tierps och Älvkarlebys kommuner samarbetar för att utveckla nya koncept och marknadsföra dessa på ett sätt som ger besöksnäringen fler affärer och nya möjligheter.

UPPDRAG: Processledning för workshop där vi med affärsmodellen 5Vtill5P arbetade fram VISION, KUNDER och MARKNAD.
Uppdragsgivare: Leaderprojektet Adrenalin & Romantik i Norduppland. Deltagare var bl.a Romantic Sweden som positionerar Älvkarleby som Sveriges mest kärleksfulla destination och har lyckats så bra!

  • Processledning 
  • 5Vtill5P 
  • Destinationsutveckling 

I Blomsterkungens lummiga salar

Lär känna Linnéstaden Uppsala. Carl von Linné är en av världens mest kända vetenskapsmän genom tiderna. Han föddes och växte upp i Småland, men det var i Uppsala han studerade, forskade, undervisade och levde i nästan 50 år.

På uppdrag av Destination Uppsala gjorde jag upplägg samt skrev texterna med syfte att ge inspiration och lust att vilja utforska Linnés Uppsala och uppleva alla de parker och trädgårdar som finns i staden.

Broschyren finns även översatt till engelska och delas ut på turistbyråer, museer och andra besöksmål.

Idé: Samverkansgruppen för Linnés Uppsala
Disposition och texter: Mia Ulin
Grafisk formgivning och produktion: Infomedia, Uppsala kommun.
Foto: Olika fotografer.

Linnaeus Creativity Centre - A World of Art and Science

På Linnaeus Creativity Centre lär du av Linné och andra historiska vetenskapsmän, är kreativ tillsammans med din familj och dina vänner och får vara med och påverka vår framtid!

Linnaeus Creativity Centre är ett gränsöverskridande händelsecentrum med överraskande kunskap för svenska och utländska familjer som är öppna, lekfulla och vetgiriga. En internationell mötesplats för kreativitet i Carl von Linnés anda med utställningar, interaktiva verkstäder och föreläsningar av världsklass.

Genom att addera och paketera mat, boende, transport och resor till upplevelsen, får vi del av intäkterna från hela besöksupplevelsen.

Affärsplanen är från 2014 och uppdaterad några gånger. Ännu är inte detta verklighet, men vem vet i framtiden...

Vasaborgen Uppsala slott

Vasaborgen är ruinerna av det ursprungliga Uppsala slott från 1500-talet och erbjuder museum på sommaren, visningar, evenemang och vigslar.

Vasaborgens intention är att dela med sig av alla de spännande berättelser som finns i Uppsalas historia för mer kunskap och ökat intresse hos barn och vuxna med visionen att bli Sveriges mest besökta historiska turistmål.

Vasaborgens övertygelse är att om alla människor tillåts vara stolta över dem de är, oavsett var i världen de kommer ifrån, hur de ser ut eller vem de älskar, skapar det nyfikenhet, förståelse, nya möten och en bättre värld.

Apostel driver verksamheten samt ansvarar för marknadsföring, produktutveckling och försäljning.